Capsules – Fiscalité | KAIROS YOUTUBE

KAIROS EUROPE – WALLONIE BRUXELLES – CAPSULE 1 – FISCALITE : L’IMPOT

 

KAIROS EUROPE – WALLONIE BRUXELLES – CAPSULE 2 : Types d’impôts et justice fiscale (13/11/2017)

 

KAIROS EUROPE – WALLONIE BRUXELLES – CAPSULE 3 – FISCALITE : FRAUDE ET EVASION FISCALE

 

KAIROS EUROPE – WALLONIE BRUXELLES – CAPSULE 4 – FISCALITE : PERSPECTIVES

 
 

KAIROS EUROPE – WALLONIE BRUXELLES – CAPSULE 5: FISCALITE – JEU DIDACTIQUE (18/12/2017)

 
 

KAIROS EUROPE – WALLONIE BRUXELLES : CAPSULE 6 – FISCALITE – LES BIG FOUR ( 11/09/2018 )

 

KAIROS EUROPE – WALLONIE BRUXELLES : CAPSULE 7 – FISCALITE – LES BIG 4 – ROLES & STRATEGIE